Paraula de Segador

Aprèn completant dites populars relacionades amb el blat!

1- Arrossega les vocals sobre la frase per aconseguir desxifrar-la 2- Fes créixer el blat amb cada frase correcta 3- Sigues el més ràpid en completar les quatre frases
00 : 00
a,vocal e,vocal i,vocal o,vocal u,vocal